Verktygsraden Formulärnavigation

Navigationsraden innehåller ikoner som du använder när du redigerar en databastabell eller kontrollerar datavyn. Raden visas längst ned i ett dokument som innehåller fält som är länkade till en databas.

Du kan använda navigationsraden om du vill flytta inom poster samt när du vill infoga och ta bort poster. Om data sparas i ett formulär kommer ändringarna att skickas till databasen. Navigationsraden innehåller också sorterings-, filter- och sökfunktioner för dataposter.

Symbolen Tips

Du kan använda ikonen Navigationsrad i verktygsraden Formulärfunktioner när du lägger till en navigationsrad i ett formulär.


Symbolen Info

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Du kan styra vilken information som visas genom att använda funktionerna för sortering och filtrering. De ursprungliga tabellerna påverkas inte.

Den aktuella sorterings- och filtreringsordningen sparas med det aktuella dokumentet. Om du använder ett filter är ikonen Använd filternavigationsraden aktiverad. Sorteringen och filtreringen i dokumentet kan också konfigureras med dialogrutan Formuläregenskaper. (Välj Formuläregenskaper - Data - egenskaper Sortering och Filtrering).

Symbolen Info

Om formuläret bygger på ett SQL-uttryck (se Formuläregenskaper - fliken Data - Datakälla), är filtrerings- och sorteringsfunktionerna endast tillgängliga om SQL-uttrycket refererar till en enda tabell och om uttrycket inte är i SQL-specifikt läge.


Datapostnummer

Visar den aktuella postens nummer. Du kan skriva in en siffra för att gå till motsvarande post.

Första datapost

Ikon

Går till första posten.

Föregående datapost

Ikon

Går till föregående post.

Nästa datapost

Ikon

Går till nästa post.

Sista datapost

Ikon

Går till den sista posten.

Spara post

Ikon

Sparar en ny datapost. Ändringen registreras i databasen.

Ångra: inmatning av data

Ikon

Används för att ångra en datainmatning.

Ny datapost

Ikon

Skapar en ny post.

Radera datapost

Ikon

Tar bort en post. Om du tar bort en sökning måste du bekräfta borttagningen.

Uppdatera

Uppdaterar de data som visas. Genom att uppdatera data i en fleranvändarmiljö kan du garantera att de är aktuella.

Symbol

Uppdatera

Sök datapost ...

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Sök datapost ...

Sortera stigande

Textfälten sorteras i alfabetisk ordning och de numeriska fälten sorteras i nummerordning.

Icon Sort Ascending

Sortera stigande

Sortera fallande

Textfälten sorteras i alfabetisk ordning och nummerfält sorteras i nummerordning.

Icon Sort Descending

Sortera fallande

AutoFilter

Filtrerar posterna utifrån innehållet i det valda datafältet.

Symbol

Autofilter

Formulärbaserade filter

Skickar en begäran till databasservern om att de data som visas ska filtreras med de kriterier du anger.

Symbol

Formulärbaserade filter

Sortera...

Anger sorteringskriterier för datavisningen.

Sort Order Icon

Sorteringsordning

Nollställ filter/sortering

Avbryter filterinställningarna och visar alla poster i den aktuella tabellen.

Icon

Nollställ filter/sortering

Datakälla som tabell

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Symbol

Datakälla som tabell

Använd filter

Växlar mellan filtrerad och ofiltrerad tabellvy.

Icon

Använd filter

Stötta oss!