Tabelldatarad

Kontrollera datavyn med verktygsraden Tabelldata.

Den filtrerade datavyn är aktiv tills du ändrar eller avbryter sorterings- eller filtreringskriterierna. Om ett filter är aktivt är ikonen Använd filter på verktygsraden Tabelldata aktiverad.

Spara post

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

Ikon

Spara post

Redigera data

Aktiverar eller deaktiverar redigeringsläget för den aktuella databastabellen.

Symbol

Redigera data

Ångra

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Ikon

Ångra: datainmatning

Sök datapost

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Sök datapost ...

Uppdatera

Uppdaterar de data som visas. Genom att uppdatera data i en fleranvändarmiljö kan du garantera att de är aktuella.

Icon Refresh

Uppdatera

Sorteringsordning

Anger sorteringskriterier för datavisningen.

Sort Order Icon

Sorteringsordning

Sortera stigande

Textfälten sorteras i alfabetisk ordning och de numeriska fälten sorteras i nummerordning.

Icon Sort Ascending

Sortera stigande

Sortera fallande

Textfälten sorteras i alfabetisk ordning och nummerfält sorteras i nummerordning.

Icon Sort Descending

Sortera fallande

AutoFilter

Filtrerar posterna utifrån innehållet i det valda datafältet.

Icon AutoFilter

Autofilter

Använd filter

Växlar mellan filtrerad och ofiltrerad tabellvy.

Icon Form Filter

Använd filter

Standardfilter

Gör att du kan ange filtreringsalternativ.

Ikon

Standardfilter

Nollställ filter/sortering

Avbryter filterinställningarna och visar alla poster i den aktuella tabellen.

Icon

Nollställ filter/sortering

Data i text

Infogar den markerade postens samtliga fält i det aktuella dokumentet vid markörens position.

Symbol

Data i text

Data i fält

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

Symbol

Data i fält

Kopplad utskrift

Startar guiden Kopplad utskrift så att du kan skapa standardbrev.

Symbol

Kopplad utskrift

Aktuell dokumentdatakälla

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

Symbol

Datakälla för det aktuella dokumentet

Explorer på/av

Kopplar på och av Explorer för datakällor. Ikonen Explorer på/av finns på verktygsraden Tabelldata.

Symbol

Explorer på/av

Stötta oss!