Distribuera ett XML-filter som paket

Du kan distribuera ett XML-filter till flera användare med hjälp av ett speciellt paketformat.

Så här sparar du ett XML-filter som ett paket:

Symbolen Info

Dialogrutan XML-filterinställningar kan bara användas när ett textdokument är öppet.


  1. Välj Verktyg - XML-filterinställningar i Writer.

  2. Markera filtret som du vill distribuera och klicka på Spara som paket.

Så här installerar du ett XML-filter från ett paket:

Symbolen Info

Dialogrutan XML-filterinställningar är bara tillgänglig när ett textdokument är öppet.


  1. Välj Verktyg - XML-filterinställningar i Writer.

  2. Klicka på Öppna paket och markera paketfilen med det filter som du vill installera.

Så här tar du bort ett installerat XML-filter:

  1. Välj Verktyg - XML-filterinställningar i Writer.

  2. Markera det filter som du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Stötta oss!