Skapa XML-filter

Skapa ett XML-filter för LibreOffice

NÀr du skapar ett XML-filter för LibreOffice mÄste du utforma en XSLT-formatmall som kan konvertera till och frÄn OpenDocument XML-formatet.

Symbolen Tips

For more information about the OpenDocument XML format, go to https://www.openoffice.org/xml/.


Om du vill kan du inkludera en mall i filtret nÀr du anvÀnder LibreOffice-formatmallar pÄ ett XML dokument som du importerar.

SÄ hÀr skapar du ett XML-filter:

 1. Skapa en formatmall för XSLT-transformering som avbildar elementen i det externa XML-formatet till elementen i OpenDocument XML-formatet och tillbaka igen.

 2. Skapa en mall som tilldelar LibreOffice-formatmallar till element i det externa XML-formatet nÀr du importerar en fil i det hÀr formatet till LibreOffice.

 3. I LibreOffice Writer skapar du ett textdokument och vÀljer Verktyg - XML-filterinstÀllningar.

 4. Klicka pÄ Nytt.

 5. Klicka pÄ fliken AllmÀnt i dialogrutan XML-filter och definiera egenskaperna för filtret.

 1. PÄ fliksidan Transformering definierar du transformeringsegenskaper för filtret.

 1. Klicka pÄ OK.

SÄ hÀr testar du ett XML-filter:

Du kan utföra grundlÀggande tester pÄ ett anpassat XML-filter i LibreOffice.

Symbolen Info

Dokumentet Àndras inte under testerna.


 1. Skapa eller öppna ett textdokument.

 2. VÀlj Verktyg - XML-filterinstÀllningar.

 3. Markera det filter du vill testa i listan och klicka pÄ Testa XSLT:er .

 4. To test an Export filter, do one of the following in the Export area of the dialog:

 1. To test an Import filter, click Browse in the Import area of the dialog, select a document, and click Open.

Please support us!