Skapa XML-filter

Skapa ett XML-filter för LibreOffice

När du skapar ett XML-filter för LibreOffice måste du utforma en XSLT-formatmall som kan konvertera till och från OpenDocument XML-formatet.

Symbolen Tips

For more information about the OpenDocument XML format, go to https://www.openoffice.org/xml/.


Om du vill kan du inkludera en mall i filtret när du använder LibreOffice-formatmallar på ett XML dokument som du importerar.

Så här skapar du ett XML-filter:

 1. Skapa en formatmall för XSLT-transformering som avbildar elementen i det externa XML-formatet till elementen i OpenDocument XML-formatet och tillbaka igen.

 2. Skapa en mall som tilldelar LibreOffice-formatmallar till element i det externa XML-formatet när du importerar en fil i det här formatet till LibreOffice.

 3. I LibreOffice Writer skapar du ett textdokument och väljer Verktyg - XML-filterinställningar.

 4. Klicka på Nytt.

 5. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan XML-filter och definiera egenskaperna för filtret.

 1. På fliksidan Transformering definierar du transformeringsegenskaper för filtret.

 1. Klicka på OK.

Så här testar du ett XML-filter:

Du kan utföra grundläggande tester på ett anpassat XML-filter i LibreOffice.

Symbolen Info

Dokumentet ändras inte under testerna.


 1. Skapa eller öppna ett textdokument.

 2. Välj Verktyg - XML-filterinställningar.

 3. Markera det filter du vill testa i listan och klicka på Testa XSLT:er .

 4. To test an Export filter, do one of the following in the Export area of the dialog:

 1. To test an Import filter, click Browse in the Import area of the dialog, select a document, and click Open.

Stötta oss!