XML-formulärdokument (XForms)

XForms are a new type of web form that was developed by the World Wide Web Consortium. The XForm model is defined in Extensible Markup Language (XML). The model uses separate sections to describe what a form does and what a form looks like. You can view the specification for XForms at: https://www.w3.org/MarkUp/Forms/.

Arbeta med XForms

In LibreOffice, an XForms document is a special type of Writer document. The Design Mode for an XForm document has additional toolbars and panes.

När du har skapat och sparat ett XForms dokument kan du öppna dokumentet, fylla i formuläret och skicka ändringarna till servern.

Skapa ett nytt XForms dokument

  1. Välj Arkiv - Nytt - XML-formulärdokument.

    Designfönstret för XForms öppnas i ett tomt Writer dokument.

  2. Designa formuläret.

Öppna ett XForms dokument

Redigera ett XForms dokument

Öppna XForms dokumentet och använd följande verktygsrader och fönster:

Stötta oss!