Ändra arbetskatalog

När du öppnar en dialogruta för att öppna eller spara ett dokument, visas din arbetskatalog först i LibreOffice. Så här byter du katalog:

  1. Choose - LibreOffice - Paths.

  2. Klicka på Mina dokument och sedan på Redigera, eller dubbelklicka på Mina dokument.

  3. Välj önskad arbetskatalog i dialogrutan Välj sökväg och klicka på Välj.

You also use this procedure to change the directory displayed by LibreOffice when you want to insert a graphic. Choose - LibreOffice - Paths - Images, then follow step 3.

Stötta oss!