Visa filegenskaper

Genom att använda filegenskaper, t.ex. författarnamn, ämne och nyckelord, kan du hantera och identifiera dokumenten. I LibreOffice kan du också föra filstatistik, t.ex. antalet ord och sidor i ett dokument och automatiskt lägga till statistiken som en del av filegenskaperna.

You can view file properties for the current document.

Så här visar du filegenskaperna för det aktuella dokumentet.

Stötta oss!