Visa filegenskaper

Genom att använda filegenskaper, t.ex. författarnamn, ämne och nyckelord, kan du hantera och identifiera dokumenten. I LibreOffice kan du också föra filstatistik, t.ex. antalet ord och sidor i ett dokument och automatiskt lägga till statistiken som en del av filegenskaperna.

Du kan visa filegenskaperna för det aktuella dokumentet.

Så här visar du filegenskaperna för det aktuella dokumentet.

Versionsnummer

Spara dokument

Stötta oss!