Versionsnummer

  1. Välj Hjälp - Om LibreOffice. En dialogruta med information om programmet öppnas.

  2. See lists of code and Wiki contributors on the LibreOffice website.

Stötta oss!