Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Med musen:

Klicka på det område på statuslisten som visar det aktuella läget för att växla läge:

Tangentkommandon

Stötta oss!