Ändra textfärg

Click the arrow next to the Font Color icon to activate a toolbar from which you can choose from a range of colors.

Ikon

Teckenfärg (andra moduler)

Ikon

Följande gäller bara för LibreOffice Writer: Om du klickar på ikonen med en kort klickning när ingen text är markerad så ändrar muspekaren utseende och visas som en färgburk. Du kan hålla ned musknappen och använda färgburkssymbolen för att dra över ett textområde. Textområdet får den valda färgen. Funktionen förblir aktiv så länge ikonen visas intryckt, tills du klickar utan att dra eller tills du trycker på Escape-tangenten.

Följande gäller för alla moduler (LibreOffice Writer, Calc, Draw, Impress): Markera texten som ska ha en annan färg och klicka sedan på en färg på verktygsraden.

Kopiera formatering med Hämta format

Teckenfärg

Stötta oss!