Creating and Changing Default and Custom Templates

Om du öppnar ett dokument från Arkiv-menyn - Nytt visas ett tomt dokument som baserar på en LibreOffice-standardmall, det vill säga t.ex. ett tomt textdokument eller kalkylblad. Du kan redigera och ändra det här dokumentet eller ersätta det med ett annat dokument, så att du, när du öppnar ett nytt dokument, omedelbart får upp ditt personliga dokument.

note

You can define document templates for each LibreOffice application.


Creating a Default Template

 1. First, open either an existing LibreOffice template and modify it, or open a new document and edit it as necessary to create the desired template.

 2. Save the document by choosing File - Templates - Save as Template, then enter the template name, click the Set as default template checkbox, and save in the My Templates category.

 3. The next time you open a new text document, the new document will be based on this new default template.

Modifying a Default Template

 1. Choose File - Templates - Manage Templates.

 2. Use Filter to select the type of document.

 3. The default template is marked with a green check mark. Right-click that template and choose Edit.

 4. Make desired changes, choose File - Save, and close the document.

 5. When you open a new document, the modified default template will be used.

Setting a Template as Default

 1. Choose File - Templates - Manage Templates.

 2. Right-click on template to be made default, choose Set as Default.

Creating a Custom Template

 1. First, open either an existing LibreOffice template and modify it, or open a new document and edit it as necessary to create the desired template.

 2. Choose File - Templates - Save As Template, then enter the template name, choose a Template category, and save.

Modifying a Custom Template

 1. Choose File - Templates - Manage Templates.

 2. Right-click on the template to be modified, and choose Edit.

 3. Make desired changes, choose File - Save, and close the document.

Saving a Template in the Template Folder

You can save any document as a template by selecting "Template" file type in the Save dialog. To access the template from the Template Manager, save the template in the User Paths directory specified for Templates in - LibreOffice - Paths. It is often easier to save a document with File - Templates - Save As Template, because it automatically places the template in the appropriate directory.

tip

The Template Manager is the preferred method for working with templates. File - New - Templates and File - Templates - Manage Templates are equivalent for opening the Template Manager. +Shift+N is the predefined shortcut key.


Stötta oss!