Ställa in skrivare och fax på UNIX-baserade plattformar

LibreOffice använder de installerade teckensnitten i ditt system. I ett textdokument kan du välja bland alla utskrivbara teckensnitt. Endast de teckensnitt som kan visas på skärmen finns att tillgå i ett HTML-dokument eller i webblayout. I kalkylblad och ritobjekt kan du välja mellan alla installerade teckensnitt.

Ändra skrivarinställningar

I dialogen Skriv ut eller dialogen Skrivarinställningar, välj skrivaren i listrutan skrivare och klicka på Inställningar. Dialogrutan Inställningar visas med flera flikar. Här kan du göra inställningar som stämmer överens med PPD-filen för den markerade skrivaren.

Integrera en faxlösning

Om du har installerat fax4CUPS på datorn så kan du skicka fax med LibreOffice.

En dialog som frågar efter de telefonnummer dit faxet ska skickas och som visas efter utskriften när det skickas till en fax4CUPS skrivare. Mer än ett nummer kan anges genom att separera numren med ;

In LibreOffice you can also activate an icon for sending faxes to a default fax. To do this, choose Tools - Customize - Toolbars, click Add Commands and add from "Documents" the Send Default Fax icon. You can set which fax is used when this button is pressed under - LibreOffice Writer - Print.

Kom ihåg att skapa separata utskriftsjobb för varje fax, annars får den första mottagaren ta emot alla fax. Markera alternativet Skrivare i dialogrutan Verktyg - Kopplad utskrift och markera sedan kryssrutan Skapa enstaka utskriftsjobb.

Stötta oss!