Tilldela skript i LibreOffice

Du kan koppla anpassade skript (makron) till menyposter, ikoner, kontroller i dialogrutor och händelser i LibreOffice.

I LibreOffice stöds följande skriptspråk:

 1. LibreOffice Basic

 2. JavaScript

 3. BeanShell (Java)

 4. Python

In addition, developers can use high-level languages, for example Java programming language, to control LibreOffice externally. The API reference is online at api.libreoffice.org.

Så här tilldelar du ett skript till en ny menypost:

 1. Välj Verktyg - Anpassa och klicka på fliken Menyer.

 2. Klicka på Lägg till.

 3. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Öppna en skriptspråkspost om du vill visa vilka skript som finns. Markera ett skript.

 6. En lista över skriptfunktioner visas i listrutan Kommandon. Välj en funktion.

 7. Klicka på Lägg till om du vill skapa en ny menytilldelning. Den nya menyposten visas då i listrutan Poster.

Så här tilldelar du ett skript till en tangentkombination:

 1. Välj Verktyg - Anpassa - Tangentbord.

 2. In the Category list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 3. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 4. Öppna en skriptspråkspost om du vill visa vilka skript som finns. Markera ett skript.

 5. En lista över skriptfunktioner visas i listrutan Kommandon. Välj en funktion.

 6. Klicka på alternativknappen för LibreOffice eller Writer (eller det program som är öppet).

  Genom att välja alternativknapp anger du om tangentkombinationen ska gälla i hela LibreOffice eller bara i dokumenten i den aktuella modulen.

 7. Select a key combination from the Shortcut keys list box and click Assign.

Så här tilldelar du ett skript till en händelse:

 1. Välj Verktyg - Anpassa - Händelser.

 2. Klicka på knappen Makro.

 3. In the Library list box, scroll down and open the "Application Macros" entry.

 4. You see entries for "Application Macros" (scripts in the share directory of your LibreOffice installation), "My Macros" (scripts in the user directory), and the current document. Open any one of them to see the supported scripting languages.

 5. Öppna en skriptspråkspost om du vill visa vilka skript som finns. Markera ett skript.

 6. En lista över skriptfunktioner visas i listrutan Kopplad åtgärd. Välj en funktion.

 7. Välj om du vill spara i LibreOffice eller i aktuellt dokument.

  Då anges definitionsområdet för den nya händelsetilldelningen till att gälla i hela LibreOffice eller enbart i dokument i den aktuella modulen.

 8. Markera en händelse i listan och klicka på OK.

Så här tilldelar du ett skript till en händelse för ett inbäddat objekt:

 1. Markera det inbäddade objektet, t.ex. ett diagram, i dokumentet.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties - Macro.

 3. Öppna posten LibreOffice-skript i listrutan Makron.

 4. Nu visas poster för resurs (skript i resurskatalogen för LibreOffice-installationen), användare (skript i användarkatalogen) och det aktuella dokumentet. Öppna någon av dem om du vill visa vilka skriptspråk som stöds.

 5. Öppna en skriptspråkspost om du vill visa vilka skript som finns. Markera ett skript.

 6. En lista över skriptfunktioner visas i listrutan Exiserande makron i. Välj en funktion.

 7. Markera en händelse i listan och klicka på OK.

Så här tilldelar du ett skript till en hyperlänk:

 1. Placera markören i hyperlänken.

 2. Välj Infoga - Hyperlänk.

 3. Klicka på knappen Händelser.

 4. Markera och tilldela på samma sätt som ovan.

Så här tilldelar du ett skript till en bild:

 1. Markera bilden i dokumentet.

 2. Choose Format - Image - Properties - Macro.

 3. Markera och tilldela på samma sätt som ovan.

Så här tilldelar du ett skript till en formulärkontroll:

 1. Infoga en formulärkontroll, t.ex. en knapp: Öppna verktygsraden Formulärkontroller, klicka på ikonen Kommandoknapp och dra för att öppna knappen i dokumentet.

 2. När formulärkontrollen är vald klickar du på ikonen Kontroll på verktygsraden Formulärkontroller.

 3. Klicka på fliken Händelser i dialogrutan Egenskaper.

 4. Klicka på någon av knapparna ... för att öppna en dialogruta där du kan tilldela ett skript till vald händelse.

Så här tilldelar du ett skript till en kontroll i dialogrutan LibreOffice Basic:

 1. Öppna dialogruteredigeraren i LibreOffice Basic och skapa sedan en dialogruta med en kontroll i.

 2. Högerklicka på kontrollen och välj Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Händelser i dialogrutan Egenskaper.

 4. Klicka på någon av knapparna ... för att öppna en dialogruta där du kan tilldela ett skript till vald händelse.

Stötta oss!