Skapa runda hörn

Om du infogar en rektangel eller bildtextruta med ritfunktionerna och aktiverar ikonen PunkterRitverktygsraden visas en liten ram överst till vänster i objektet. Ramen indikerar hur mycket som hörnen är avrundade. Om ramen är överst till vänster avrundas hörnen inte alls. Om ramen är placerad vid handtaget i mitten överst på objektet är hörnen maximalt avrundade. Du kan justera hur mycket hörnen ska avrundas genom att flytta ramen mellan dessa två positioner.

Muspekaren som en hand

Om du placerar markören på rutan ändras den till en handsymbol. Du kan nu dra rutan om du vill ändra rundningen. Konturen ger en förhandsvisning av resultatet.

Stötta oss!