Versionshantering

Arkiv-menyn innehåller kommandot Versioner som du använder om du vill spara flera versioner av ett dokument i samma fil.

Du kan välja att visa de enskilda versionerna eller visa skillnaderna mellan versionerna med färgmarkeringar.

Du väljer vilka versioner av ett dokument som du vill öppna i en listruta i dialogrutan Öppna.

Stötta oss!