Registrera ändringar

note

Granskningsfunktionen är tillgänglig i LibreOffice för textdokument och kalkylblad.


Alla typer av ändringar registreras inte. Till exempel registrerar programmet inte om en tabulator ändras från vänster- till högerjusterad. Men alla vanliga ändringar som en korrekturläsare gör registreras, t.ex., kompletteringar, strykningar och textändringar eller vanliga formateringar.

  1. To start recording changes, open the document to be edited and choose Edit - Track Changes and then choose Record.

  2. Börja nu göra ändringar. Alla nya textavsnitt som du skriver in stryks under med en färg. All text som du tar bort finns kvar i dokumentet, men är genomstruken och får en ny färg.

  3. Om du flyttar till en markerad ändring med muspekaren, visas en referens till ändringstypen, författaren samt datum och tid för ändringen i tipshjälpen. Om utökade tips också har aktiverats, visas även tillgängliga kommentarer om ändringen.

Ändringar i ett kalkylblad markeras med en inramning runt cellerna. När du pekar på cellen visas mer detaljerad information om ändringen i tipshjälpen.

You can enter a comment on each recorded change by placing the cursor in the area of the change and then choosing Edit - Track Changes - Comment. In addition to Extended Tips, the comment is also displayed in the list in the Manage Changes dialog.

To stop recording changes, choose Edit - Track Changes - Record again. The check mark is removed and you can now save the document.

I ett textdokument kan du framhäva alla rader där du har gjort ändringar med en ny färgmarkering. Det kan t.ex. vara ett rött streck i marginalen.

To change the settings for tracking changes, choose - LibreOffice Writer - Changes or on the - LibreOffice Calc - Changes.

Stötta oss!