Sammanfoga versioner

note

Granskningsfunktionen är tillgänglig i LibreOffice för textdokument och kalkylblad.


När ett dokument har redigerats av flera personer går det att sätta ihop de redigerade kopiorna till ett original. Den enda förutsättningen är att bara de registrerade ändringarna skiljer dokumenten åt. All annan ursprunglig text måste vara identisk.

  1. Öppna originaldokumentet där du vill sammanfoga alla kopiorna.

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. Markera kopian av dokumentet i dialogrutan. Om det inte har gjorts några ändringar av originaldokumentet senare sammanfogas kopian med originalet.

    Om originaldokumentet har ändrats visas ett felmeddelande som talar om att sammanfogningen misslyckades.

  4. Efter sammanfogningen ser du de registrerade ändringarna från kopian i originaldokumentet.

Stötta oss!