Jämföra dokumentversioner

note

Granskningsfunktionen är tillgänglig i LibreOffice för textdokument och kalkylblad.


Tänk dig att du har några medförfattare eller granskare som du samarbetar med när ni skriver ert originaldokument. En dag skickar du ut kopior av dokumentet till alla granskarna. Du ber dem att redigera kopian och skicka tillbaka den.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Kanske har någon av de personer som har fått en kopia av dokumentet gjort ändringar utan att registrera dem med funktionen spåra ändringar. Du kan antingen be personen göra om ändringarna och registrera dem, eller så kan du själv jämföra kopian av dokumentet med originalet.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Du ska alltid börja med att öppna det senaste (nya) dokumentet och jämföra det med det äldre dokumentet.

  2. En dialogruta för filval visas. Markera ditt gamla originaldokument och bekräfta i dialogrutan.

    LibreOffice Sammanfogar båda dokumenten i granskarens dokument. Alla textavsnitt som förekommer i granskarens dokumentet, men inte i originalet, markeras som infogade och alla textavsnitt som ströks av granskaren markeras som raderade.

  3. Nu kan du acceptera eller avvisa infogningarna och borttagningarna. När du är klar kan du spara granskarens dokument som ett nytt original under ett nytt namn.

Stötta oss!