Acceptera eller ignorera ändringar

Granskningsfunktionen är tillgänglig i LibreOffice för textdokument och kalkylblad.

När du redigerar ett dokument som andra personer gjort ändringar i, kan du godkänna eller ignorera vissa eller alla ändringar.

  1. Om du har skickat ut flera kopior av dokumentet måste du först sammanfoga dem till ett dokument (se Sammanfoga versioner ).

  2. Open the document and choose Edit - Track Changes - Manage. The Manage Changes dialog appears.

  3. Markera en ändring under fliken Lista. Ändringen markeras och visas i dokumentet och du kan ange ditt beslut med knapparna.

Om en författare har ändrat en annan författares ändringar, kommer båda ändringarna att visas hierarkiskt med ett plustecken (som öppnar hierarkin).

Om listan med ändringar är för lång klickar du på fliken Filter, där du sedan kan ange om du t.ex. bara vill se ändringar som har gjorts av en viss person eller bara de ändringar som har gjorts den senaste dagen. Det finns även andra begränsningsalternativ.

Färgkodade poster visar resultatet av det aktiva filtret. Poster i svart kan godkännas eller ignoreras och matchar filtervillkoret. Poster i blått matchar inte villkoren själva, men innehåller underordnade poster som gör det. Gråa poster kan inte godkännas eller ignoreras, och matchar inte filtervillkoren. Gröna poster matchar villkoren men kan inte godkännas eller ignoreras.

Please support us!