Registrera och visa ändringar

note

Granskningsfunktionen är tillgänglig i LibreOffice för textdokument och kalkylblad.


När flera författare arbetar med samma text eller tabell registreras och visas vem som gjort de olika ändringarna med hjälp av med revideringsfunktionen. När dokumentet slutredigeras går det därför att granska varje enskild ändring och bestämma om den ska accepteras eller ignoreras.

Till exempel: Du är en redaktör och levererar din senaste rapport. Innan rapporten publiceras måste den läsas av redaktionschefen och korrekturläsaren och båda lägger till sina ändringar. Redaktionschefen skriver "Tydligare!" efter ett stycke och kryssar över ett annat helt och hållet. Korrekturläsaren stavningskontrollerar dokumentet och noterar två fall där det skulle vara bättre att inte nämna vilket kön en tänkt person tillhörde.

Du får tillbaka det redigerade dokumentet med bådas ändringsförslag och kan godta eller förkasta dem.

Let's say you also emailed a copy of the report to a good friend and colleague who has done research on a similar topic in the past. You asked for a few suggestions, and the document is now returned by email with your colleague's suggestions.

Eftersom alla på företaget använder LibreOffice kan du skapa en färdig version av dokumentet baserat på versionerna du får tillbaka.

Stötta oss!