Protecting Contents in LibreOffice

Följande avsnitt är en översikt över olika sätt att skydda innehåll i LibreOffice från att ändras, tas bort eller visas.

Protecting Documents With Passwords When Saving

Alla dokument som sparas i OpenDocument-format kan sparas med ett lösenord. Det går inte att öppna dokument som sparats med ett lösenord utan lösenordet. Innehållet är skyddat så att det inte kan läsas med en extern redigerare. Detta gäller innehåll, grafik och OLE-objekt.

Aktivera skydd

Välj Arkiv - Spara som, markera rutan Spara med lösenord. Spara dokumentet.

Avaktivera skydd

Öppna dokumentet och mata in rätt lösenord. Välj Arkiv - Spara som, upphäv markering vid Spara med lösenord.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Skydda granskningsfunktion

Du kan använda granskningsfunktionen för att visa vem som gjort en ändring i LibreOffice Calc och LibreOffice Writer. Du kan aktivera funktionen med lösenord så att den bara den som känner till lösenordet kan stänga av granskningsfunktionen. Tills funktionen stängs av kommer alla ändringar att registreras. Det går inte att godkänna eller ignorera ändringar.

Aktivera skydd

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter and confirm a password of at least one character.

Avaktivera skydd

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter the correct password.


Skydda ramar, grafik och OLE-objekt

Du kan skydda innehållet i grafikobjekt, deras placering och storlek. Samma sak gäller för ramar (i Writer) och OLE-objekt.

Aktivera skydd

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Avaktivera skydd

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Skydda ritobjekt och formulärobjekt

De ritobjekt som du infogar i dokument med hjälp av verktygsraden Teckning kan du skydda från att flyttas eller ändra storlek av misstag. Du kan göra samma sak med de formulärobjekt som har infogats med verktygsraden Formulärkontroller.

Aktivera skydd

Välj Format - Objekt - Position och storlek - fliken Position och storlek. Markera kryssrutan Position eller Storlek.

Avaktivera skydd

Välj Format - Objekt - Position och storlek - fliken Position och storlek. Avmarkera kryssrutan Position eller Storlek.


Stötta oss!