Skriva ut i svartvitt

Skriva ut text och grafik i svartvitt

 1. Välj Arkiv – Skriv ut. Fliken Allmänt i dialogrutan öppnas.

 2. Klicka på Egenskaper. Egenskapsdialogrutan för din skrivare öppnas.

 3. Välj alternativet för att skriva ut i svartvitt. Mer information finns i skrivarens användarhandbok.

 4. Bekräfta dialogrutan Egenskaper och klicka på Skriv ut.

  Det aktuella dokumentet skrivs ut i svartvitt.

Skriva ut i svartvitt i LibreOffice Impress och LibreOffice Draw

 1. Choose - LibreOffice Impress or - LibreOffice Draw, as appropriate.

 2. Klicka på Skriv ut.

 3. I området Utmatningskvalitet väljer du ett av alternativen Gråskalor eller Svartvitt och klickar på OK.

  När något av de här alternativen är markerat skrivs alla presentationer eller ritobjekt ut utan färg. Om du bara vill att den aktuella utskriften ska göras i svart markerar du alternativet i Arkiv – Skriv ut – LibreOffice Draw/Impress.

  Gråskala konverterar alla färger till högst 256 gradienter från svart till vitt. All text skrivs ut i svart. De bakgrunder som anges med Format - Sida - Bakgrund skrivs inte ut.

  Svartvitt konverterar alla färger till de två värdena svart och vitt. Alla inramningar runt objekten skrivs ut i svart. All text skrivs ut i svart. De bakgrunder som anges med Format - Sida - Bakgrund skrivs inte ut.

Bara skriva ut text i svartvitt

I LibreOffice Writer kan du välja att skriva ut färgformaterad text i svartvitt. Du kan välja det här alternativet för alla senare textdokument som ska skrivas ut, eller endast för den aktuella utskriften.

Skriva ut alla textdokument med svartvit text

 1. Choose - LibreOffice Writer or - LibreOffice Writer/Web.

 2. Klicka på Skriv ut.

 3. Markera Svart utskrift under Innehåll och klicka på OK.

  Alla text- och HTML dokument skris ut med svart text.

Skriva ut det aktuella textdokumentet med svartvit text

 1. Välj Arkiv – Skriv ut. Klicka sedan på fliken LibreOffice Writer.

 2. Välj Skriv ut text i svart och klicka på Skriv ut.

Dialogrutan Skriv ut

dialog

Stötta oss!