Kopiera formatering med Hämta format

Use the Clone Formatting tool to copy formatting from a text selection or from an object and apply the formatting to another text selection or object.

  1. Välj texten eller objektet vars formatering som du vill kopiera.

  2. On the Standard Bar, click the Clone Formatting icon. The mouse cursor will change to a paint bucket.

  3. Markera eller klicka på texten eller objektet som du vill använda formateringen på.

tip

If you want to apply the formatting to more than one selection, double-click the Clone Formatting icon Icon. After you apply all the formatting, click the icon again.


Som standard kopieras endast teckenformat, för att inkludera styckeformat trycker du samtidigt som du klickar. För att endast kopiera styckeformat trycker du +Shift samtidigt som du klickar.

warning

In Calc, the Clone Formatting tool only copies formatting applied using the Format - Cells dialog or other equivalent methods. Therefore, any formatting applied directly to characters by selecting text inside a cell and then going to the Format - Character dialog will not be copied using the Clone Formatting tool.


Styckeformat är format som appliceras på ett helt stycke. Teckenformat är format som anges för den del av ett stycke. Ifall du till exempel anger fet text för ett helt stycke så är detta ett styckeformat. Om du tar bort det feta formatet för ett ord i stycket så har styckeformatet fortfarande fet text men det ord där du tog bort det feta formatet har ett teckenformat.

I tabellen nedan beskrivs vilka formateringsattribut som kan kopieras med Hämta format:

Typ av markering

Kommentarer

Inget markerat, men markören finns inuti ett textstycke

Kopierar formateringen för det aktuella stycket och teckenformateringen för nästa tecken i textriktningen.

Text är markerad

Kopierar formateringen för det sista markerade tecknet och för stycket som innehåller tecknet.

Ram är markerad

Copies the frame attributes that are defined in Format - Frame and Object - Properties dialog. The contents, size, position, linking, hyperlinks, and macros in the frame are not copied.

Objekt är markerat

Kopierar objektformateringen som definieras i dialogrutan Format – Grafik eller Format – Ritobjekt. Innehåll, storlek, position, hyperlänkar och makron i objektet kopieras inte.

Formulärkontroll är markerad

Stöds inte

Ritobjekt är markerat

Kopierar alla formateringsattribut. I Impress och Draw kopieras också objektets textinnehåll.

Text i Calc-celler markeras

Stöds inte

Writer-tabell eller -celler är markerade

Kopierar formateringen som anges på flikarna Tabell, Textflöde, Inramning och Bakgrund i dialogrutan Format – Tabell. Även stycke- och teckenformatering kopieras.

Calc-tabell eller -celler är markerade

Copies cell formatting specified using the Format - Cells dialog.


Stötta oss!