Visa hjälpens navigationsområde

I hjälpfönstret kan du visa eller dölja navigationsområdet efter behov:

Symbol

Klicka på den vänstra ikonen i fönstret Hjälp för att visa eller dölja navigeringsfönstret.

Hjälpfönstret för LibreOffice

Stötta oss!