Visa hjälpens navigationsområde

I hjälpfönstret kan du visa eller dölja navigationsområdet efter behov:

Icon

Klicka på den vänstra ikonen i fönstret Hjälp för att visa eller dölja navigeringsfönstret.

Stötta oss!