Om konvertering av Microsoft Office dokument

I LibreOffice kan du öppna Microsoft Office 97/2000/XP dokument automatiskt. Vissa layoutfunktioner och formateringsattribut i mera komplicerade Microsoft Office dokument hanteras annorlunda i LibreOffice eller stöds inte. Detta gör att konverterade filer kräver ett visst mått av manuell omformatering. Hur mycket omformatering som kan förväntas beror på hur komplicerad strukturen och formateringen av källdokumentet är. I LibreOffice kan du inte köra Visual Basic-skript, men du kan ladda och analysera dem.

Symbolen Info

De senaste versionerna av LibreOffice kan läsa in och spara dokumentformaten Microsoft Office XML av filtyperna docx, xlsx och pptx. Med samma versioner kan du även köra vissa Excel Visual Basic-skript om du aktiverar den här funktionen under – Läs in/spara – VBA-egenskaper.


Följande lista ger en allmän översikt över Microsoft Office-funktioner som kan orsaka konverteringssvårigheter. Möjligheterna att arbeta med innehållet i det konverterade dokumentet påverkas inte.

Microsoft Word

 1. Figurer

 2. Ombearbetningsmarkeringar

 3. OLE-objekt

 4. Vissa kontroller och formulärfält för Microsoft Office

 5. Förteckningar (index)

 6. Tabeller, ramar och formatering av flera kolumner

 7. Hyperlänkar och bokmärken

 8. Microsoft WordArt-grafik

 9. Animerade tecken / animerad text

Microsoft PowerPoint

 1. Figurer

 2. Tabb-, rad- och styckeavstånd

 3. Bakgrundsgrafik

 4. Grupperade objekt

 5. Vissa multimediaeffekter

Microsoft Excel

 1. Figurer

 2. OLE-objekt

 3. Vissa kontroller och formulärfält för Microsoft Office

 4. Pivottabeller

 5. Nya diagramtyper

 6. Villkorlig formatering

 7. Vissa funktioner/formler (se nedan)

Ett exempel på skillnader mellan Calc och Excel är hanteringen av booleska värden. Ange TRUE för cellerna A1 och A2.

Symbolen Info

For a detailed overview about converting documents to and from Microsoft Office format, see the Migration Guide.


Öppna Microsoft Office dokument som skyddas med lösenord

LibreOffice kan öppna följande typer av Microsoft Office-dokument som skyddas med lösenord.

Microsoft Office-format

Krypteringsmetod som stöds

Word 6.0, Word 95

Svag XOR-kryptering

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Office 97/2000-kompatibel kryptering

Word XP, Word 2003

Svag XOR-kryptering från äldre Word-versioner

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

Svag XOR-kryptering

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Office 97/2000-kompatibel kryptering

Excel XP, Excel 2003

Svag XOR-kryptering från äldre Excel-versioner


Microsoft Office-filer som har krypterats med AES128 kan öppnas. Andra krypteringsmetoder stöds ej.

Stötta oss!