Jämföra termer i Microsoft Office och LibreOffice

I följande tabell visas funktionerna i Microsoft Office och deras motsvarigheter i LibreOffice.

Microsoft Office XP

LibreOffice

Figurer

Galleriobjekt
Formerna på verktygsraden Teckning (menynVisa - Verktygsrader - Teckning)

Ändra skiftläge

Ändra skiftläge

Klicka och skriv

Direktmarkör

Jämföra och sammanfoga dokument

Jämför

Dokumentöversikt

Navigator

Formelgranskning

Detektiv

Rad- och sidbrytningar

Textflöde

Sidinställningar

Format - Page Style

För kalkylblad, se även Visa - Förhandsgranskning av sidbrytning.

Markering

Track Changes - Show

Uppdatera data (i Excel)

Uppdatera område

Skriv över befintlig text

AutoKorrigera

Visa/dölj

Kontrolltecken, Dolda stycken

Stavning och grammatik

Spelling

Spåra ändringar

Ändringar - Datapost

Verifiering

Validitet

Arbetsbok

Kalkylblad

Kalkylblad

Tabell

Delade arbetsböcker

Samarbete


Stötta oss!