Välja måttenheter

Du kan välja måttenhet separat för LibreOffice Writer-, LibreOffice Writer/Web-, LibreOffice Calc-, LibreOffice Impress- och LibreOffice Draw dokument.

  1. Öppna ett dokument av den typ som du vill ändra måttenheterna för.

  2. Choose .

  3. I dialogrutans vänstra del dubbelklickar du på det program som du vill välja måttenheter för.

    Dubbelklicka på LibreOffice Writer om du vill markera måttenheter för textdokument.

  4. Klicka på Allmänt.

  5. Markera måttenheten på fliken Allmänt. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Skriva måttenheter direkt

- LibreOffice Writer - Allmänt

Stötta oss!