Allmänna instruktioner för LibreOffice

Öppna och spara dokument och dokumentmallar

Första steg

Använda Microsoft Office och LibreOffice

Stänga av automatisk URL-igenkänning

Ändra rubrik på ett dokument

Spara dokument automatiskt

Öppna dokument

Opening and saving files on remote servers

Ändra arbetskatalog

Spara dokument

Document Classification

Samarbete

Spara dokument i andra format

Öppna dokument som sparats med ett annat format

Visa filegenskaper

Relativa och absoluta länkar

Protecting Contents in LibreOffice

Skapa och skriva ut etiketter och visitkort

Skriva ut adressetiketter

Använda fönster, menyer, ikoner

Använda snabbmenyer

Sätta på och stänga av utökade tips

Stänga av automatisk URL-igenkänning

Visa, förankra och dölja fönster

Lägga till knappar på verktygsrader

Using Toolbars

Navigation för att snabbt komma till ett objekt

Navigator för dokumentöversikt

Tillgänglighet

Tillgänglighet i LibreOffice

Kortkommandon (tillgänglighet i LibreOffice)

Kopiera data, med dra-och-släpp och per meny

Dra-och-släpp inom LibreOffice dokument

Dra-och-släpp med datakällvyn

Infoga objekt från galleriet

Kopiera grafik från galleriet

Adding Graphics to the Gallery

Kopiera grafik mellan dokument

Kopiera ritobjekt till andra dokument

Kopiera tabellområde till textdokument

Infoga data från tabeller

Infoga data från textdokument

Infoga specialtecken

Datakällor

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Formulärguiden

Rapportguiden

Databasöversikt

Registrera adressbok

Importera och exportera data i Base

Import och export av data i textformat

Köra SQL-kommandon

Söka i tabeller och formulärdokument

Söka med ett formulärfilter

Tabellutkast

Lägga till en kommandoknapp i ett dokument

Använda och redigera databasrapporter

Registrera ändringar (revideringsfunktion)

Registrera och visa ändringar

Acceptera eller ignorera ändringar

Jämföra dokumentversioner

Sammanfoga versioner

Registrera ändringar

Protecting Changes

Versionshantering

Anpassa och ändra LibreOffice

Anpassa LibreOffice

Lägga till knappar på verktygsrader

Sända fax och konfigurera LibreOffice för faxning

Ändra ikonstorlek

Välja måttenheter

Creating and Changing Default and Custom Templates

Ändra textfärg

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Diagram (charts)

Infoga diagram

Redigera diagramrubrik

Redigera diagramaxel

Förse diagramstaplar med textur

Redigera diagramförklaring

Övrigt

Allmän terminologi

Internet-terminologi

Språk som använder komplex textlayout

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Arbeta med grupper

Skriva ut snabbare med mindre data

Visa hjälpens navigationsområde

Sätta på och stänga av utökade tips

Spara dokument i andra format

Öppna dokument som sparats med ett annat format

Sending Documents as Email

Klistra in innehåll i specialformat

Kopiera formatering med Hämta format

Fontwork för grafiska textbilder

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Redigera hyperlänkar

Infoga hyperlänk

Redigera grafiska objekt

Välja dokumentspråk

Stänga av punktuppställningstecken för enskilda stycken

Ange maximalt utskriftsområde på en sida

Skriva ut i svartvitt

Skapa runda hörn

Lägga till klickbara stödpunkter i bilder

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Versionsnummer

Recording a Macro

Tilldela skript i LibreOffice

Crash Report Tool

Integrera nya UNO-komponenter

Om digitala signaturer

Stötta oss!