Recording a Macro

LibreOffice can record commands executed with the keyboard and mouse in Writer and Calc

 1. Öppna dokumentet som du vill spela in ett makro för.

 2. Välj Verktyg - Makron - Spela in makro

  Symbolen Info

  Om menyvalet Verktyg - Makron - Spela in Makron inte finns gå till - LibreOffice - Avancerat och försäkra dig om att kryssrutan Aktivera makroinspelning (begränsad) är markerad.


  Den lilla dialogrutan Spela in makro som bara innehåller knappen Avsluta inspelning visas.

 3. Utför åtgärderna som du vill spela in.

  Tryck på tangenten Esc om du vill avmarkera ett objekt. För närvarande spelar makroinspelaren inte in den här åtgärden om den utförs med en musklickning.

 4. Klicka på Avsluta inspelning.

  Dialogrutan Makro visas, där du kan spara och köra makrot.

  Om du vill avbryta inspelningen utan att spara makrot klickar du på knappen Stäng i dialogrutan Spela in makro.

 5. Om du vill spara makrot markerar du först objektet, i listrutan Spara makro i, som du vill att makrot ska sparas i.

 6. Om du vill att makrot ska sparas i ett nytt bibliotek eller en ny modul klickar du på någon av knapparna Nytt bibliotek eller Ny modul och anger ett namn för biblioteket eller modulen.

 7. Ange ett namn för det nya makrot i textrutan Makronamn. Använd inte Basic-nyckelord som namn.

 8. Klicka på Spara.

Begränsningar i makroinspelning

Följande åtgärder spelas inte in:

Stötta oss!