Definiera linjestil

 1. Markera ett ritat linjeobjekt i ett dokument.

 2. Välj Format - Linje och klicka på fliken Linjestilar.

 3. Ange de linjealternativ som du vill använda.

  Symbolen Info

  Om du vill ange längden på en linje i procent av linjebredden markerar du Anpassa till linjebredd.


 4. Klicka på Lägg till.

 5. Skriv ett namn för linjestilen och klicka på OK.

  Symbolen Info

  Om du vill spara en linjestil i en lista över egna linjestilar klickar du på ikonen Spara linjestiltabell.


 6. Klicka på Stäng för att stänga dialogrutan.

Stötta oss!