Rita linje i text

Du kan ta med linjer i texten med vinklar, bredder, färger och andra attribut.

Om du ska definiera linjeattribut och riktning använder du ritobjektet Linje så här:

 1. Icon Show Draw Functions

  On the Standard bar, click the Show Draw Functions icon to open the Drawing toolbar

 2. Icon Line

  Click the Line icon. The mouse pointer changes to a cross-hair symbol with a line beside it.

  Klicka i dokumentet där linjen ska börja. Håll ned musknappen och dra till den punkt där linjen ska sluta. Om du håller ned Skift-tangenten kan du endast rita lodräta, vågräta eller diagonala linjer.

 3. Icon Select Object

  Släpp upp musknappen när linjen har rätt riktning och längd. Du kan sedan rita fler linjer. Avsluta funktionen genom att trycka på Esc eller genom att klicka på ikonen Välj på verktygsraden Rita.

När du har klickat på ikonen Välj kan du markera alla linjer samtidigt genom att klicka på respektive linje samtidigt som du håller ned Skift. På det här sättet kan du tilldela samma färg, bredd och andra attribut till alla linjer.

 1. Create a horizontal line by applying the preset Paragraph Style Horizontal Line. Click into an empty paragraph, and double-click the Horizontal Line Style in the Styles window. If the entry for horizontal lines is not visible in the list of Paragraph Styles, select "All Styles" in the lower listbox.

 2. Du kan rita en linje ovanför, bredvid eller under ett stycke genom att välja Format - Stycke -Inramning.

Automatiska rader

 1. Om du börjar en ny rad genom att skriva några bindestreck eller understrykningar och trycker på Retur, tas tecknen bort och föregående stycke får en linje som undre inramning.

  To create a single line, type three or more hyphens (-), or underscores (_), and then press Enter. To create a double line, type three or more equal signs (=), asterisks (*), tildes (~), or hash marks (#), and then press Enter.

 2. Om du vill ta bort en automatiskt ritad inramning väljer du Format - Stycke - Inramning och väljer ingen inramning.

 3. Om du vill ångra en inramning som bytts ut automatiskt en gång, väljer du Redigera - Ångra.

 4. Om du vill inaktivera automatiska inramningar väljer du Verktyg - Alternativ för autokorrigering - Alternativ och avmarkerar Använd inramning.

warning

De linjer och övriga ritobjekt som du infogar i text är inte definierade i HTML och kan därför inte exporteras direkt till HTML-format. I stället exporteras objekten som grafik.


tip

När du anger linjebredd kan du även lägga till måttenhet. Bredden noll ger en hårfin linje (en pixel bred) för utdatamediet.


Stötta oss!