Välja dokumentspråk

Det språk du valt för dokumentet avgör vilken ordlista som används för stavningskontroll, synonymlexikon och avstavning, decimalkomma och tusentalsavgränsare samt standardvalutaformat.

Välja språk för hela dokumentet

 1. Choose . Go to Language Settings - Languages.

 2. Under Standardspråk för dokument väljer du vilket språk som ska användas för alla nya dokument. Om du markerar Bara för det aktuella dokumentet kommer språket endast att gälla det dokument som du arbetar med. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK.

Välja språk för en styckeformatmall

 1. Placera markören i det stycke vars styckeformatmall du vill redigera.

 2. Öppna snabbmenyn och välj Redigera styckeformatmall. Dialogrutan Styckeformatmall öppnas.

 3. Klicka på fliken Teckensnitt.

 4. Välj Språk och klicka på OK.

  Alla stycken som är formaterade med den aktuella styckeformatmallen kommer att få det språk du anger.

Tilldela markerad text språk direkt

 1. Markera texten som du vill tilldela ett språk.

 2. Välj Format - Tecken. Dialogrutan Tecken öppnas.

 3. Klicka på fliken Teckensnitt.

 4. Välj Språk och klicka på OK.

I LibreOffice Calc väljer du Format - Celler och gör på samma sätt.

Välja språk för teckenformatmall

 1. Open the Styles window and click on the Character Styles icon.

 2. Klicka på namnet på den teckenformatmall som du vill använda ett annat språk på.

 3. Then open the context menu in the Styles window and select Modify. This opens the Character Style dialog.

 4. Klicka på fliken Teckensnitt.

 5. Välj Språk och klicka på OK.

  Nu kan du tillämpa teckenformatmallen på den markerade texten.

Lägg till fler textspråk

 1. Ordlistor tillhandahålls och installeras som paket. Välj Verktyg - Språk - Fler ordlistor online för att öppna sidan med ordlistor i din standardwebbläsare.

 2. Välj en ordlista i listan med beskrivningar. Klicka på beskrivningens överskrift för den ordlista du vill hämta.

 3. In the next page, click the Get It icon to download the dictionary extension. Note the folder name to which your browser downloads the file. Download additional dictionaries as you like.

 4. In LibreOffice, choose Tools - Extension Manager and click Add to install the downloaded extensions.

 5. När du har installerat paketen bör du stänga LibreOffice (inklusive Snabbstart) och starta om.

Ange språk för användargränssnitt

Med standardinstallationen av programvaran från LibreOffice får du ett användargränssnitt på valfritt språk.

De flesta användare laddar ner versionen på amerikansk engelska, där menykommandon och hjälpavsnitt är på engelska. Om du vill att menyerna (och hjälpavsnitten om de finns tillgängliga på ditt språk) ska visas på ett annat språk byter du språk för användargränssnittet på följande sätt.

 1. Choose - Language Settings - Languages.

 2. Välj ett annat språk för användargränssnittet i listrutan "Användargränssnitt".

 3. Click OK and restart LibreOffice.

 4. Om listrutan inte visar det språk du vill ha, se "Lägga till fler språk för användargränssnitt".

Lägga till fler språk för användargränssnitt

Språkinställningar – Språk

Format - Tecken - Teckensnitt

Stötta oss!