Skriva ut adressetiketter

  1. Öppna via Arkiv - Nytt - Etiketter dialogrutan Etiketter.

  2. Välj format för de etikettblad på vilka du vill skriva ut på fliken Etiketter.

  3. Välj databas och tabell som data ska hämtas från.

  4. Markera ett databasfält vars innehåll du vill skriva ut. Infoga databasfältet i rutan Påskrift genom att klicka på knappen som har en vänsterpil.

    Fortsätt att markera och infoga databasfält om du vill ha fler fält på varje etikett. Du kan trycka på Retur om du vill infoga en ny rad, eller skriva valfritt tecken om du vill infoga fast text.

  5. Om du vill skriva mer text, tillämpa formatering eller infoga bilder eller vektorgrafik kan du aktivera Synkronisera innehåll på fliken Alternativ. Om du markerar det här alternativet så öppnas ett litet fönster som innehåller knappen Synkronisera när du lämnar dialogrutan Etiketter. Nu behöver du bara arbeta med den första etiketten i etikettdokumentet och därefter klicka på knappen Synkronisera för att kopiera ditt arbete till alla etiketter i dokumentet.

  6. Klicka på Nytt dokument.

  7. När du ser etikettdokumentet kan du vilja aktivera Visa - Fältnamn tillfälligt. Det här alternativet visar fälten på ett mer överskådligt sätt, så att du enklare kan ordna och redigera etiketternas innehåll.

  8. Du kan spara och/eller skriva ut etikettdokumentet.

När du skriver ut dokumentet får du frågan om du vill skriva ut ett standardbrev. Om du vill öppna dialogrutan Kopplad utskrift klickar du på Ja. I dialogrutan Kopplad utskrift kan du markera de poster för vilka du vill skriva ut etiketter.

Stötta oss!