Skapa och skriva ut etiketter och visitkort

Utforma visitkort via dialogruta

Välj Arkiv - Nytt - Visitkort om du vill öppna dialogrutan Visitkort där du kan välja hur visitkorten ska se ut.

Utforma etiketter och visitkort

Du kan designa både etiketter och visitkort i dialogrutan Etiketter.

 1. Välj Arkiv - Nytt - Etiketter, dialogrutan Etiketter öppnas.

 2. Klicka på fliken Etiketter och definiera etikettformatet i området Format.

  I LibreOffice Writer finns många versioner av kommersiellt tillgängliga etiketter, namnskyltar och visitkort. Du kan även lägga till egna, användardefinierade versioner.

 3. Under fliken Etiketter väljer du etiketternas påskrift i området Påskrift.

  Detta inkluderar ofta databasfält så att etiketterna kan skrivas ut med olika innehåll, när du använder Standardbrev t.ex. Det går även att ha samma text på alla etiketter.

  Markera databasen och tabellen som du vill hämta datafälten från i listrutorna Databas och Tabell. Klicka på pilknappen om du vill överföra det markerade datafältet till påskriftsområdet. Tryck på Retur om du vill infoga en radbrytning. Du kan även mata in blanksteg och annan fast text.

  På fliken Format kan du definiera egna etikettformat som inte finns bland de fördefinierade formaten. Om du vill göra detta markerar du "Användare" i listrutan Typ. På fliken Tillägg kan du ange om du vill att alla etiketter eller bara vissa ska skapas.

 4. Se till att rutan Synkronisera innehåll är markerad under fliken Tillägg. Om den är markerad behöver du bara mata in (etiketten längst upp till vänster) och redigera etiketten en gång.

 5. Klicka på Nytt dokument för att skapa ett nytt dokument med inställningarna som du har gjort.

 6. När du klickar på Nytt dokument öppnas ett litet fönster med kommandoknappen Synkronisera etiketter. Mata in den första etiketten. När du klickar på kommandoknappen kopieras den aktuella enskilda etiketten till alla andra etiketter på arket.

Stötta oss!