Kortkommandon (tillgÀnglighet i LibreOffice)

Du kan kontrollera LibreOffice med bara tangentbordet, utan att anvÀnda nÄgon musenhet.

PÄ huvudhjÀlpsidan för varje modul (t.ex. huvudhjÀlpsidan för LibreOffice Writer eller LibreOffice Calc) finns en lÀnk till modulens kortkommando-hjÀlp.

Dessutom finns det under nyckelordet "TillgÀnglighet" steg-för-steg-anvisningar för hur du kontrollerar den markerade modulen utan musenhet.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som Àr tilldelade datorsystemet Àr inte tillgÀngliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Arbeta med LibreOffice-grÀnssnittet utan mus

Aktivera menylist, symbollister, fönster och dokument

Om du trycker pÄ F6 vÀxlas fokus varje gÄng och du rullar igenom följande objekt:

Tryck pÄ Skift+F6 om du vill vÀxla mellan objekten i motsatt riktning.

Tryck pÄ +F6 för att vÀxla till dokumentet.

Tryck pÄ F10 om du vill vÀxla till menylisten och tillbaka.

Om du trycker pÄ Esc-tangenten stÀngs en undermeny, en verktygsrad eller det aktuella fönstret.

AnvÀnda en menypost

Tryck pÄ , F6 eller F10 för att vÀlja den första menyn (Arkiv-menyn). Med högerpil markerar du nÀsta meny till höger, med vÀnsterpil markerar du föregÄende meny

NedÄtpil öppnar en markerad meny. Ytterligare tryckningar pÄ nedÄtpil eller uppÄtpil flyttar markeringen mellan menyposterna. Med högerpilen öppnar du eventuella undermenyer.

Tryck pÄ Retur om du vill köra den markerade menyposten.

Köra ett ikonkommando

Tryck pÄ F6 tills den första ikonen pÄ symbollisten Àr markerad. Markera en ikon pÄ den horisontella verktygslisten genom att anvÀnda höger- och vÀnsterpil. PÄ motsvarande sÀtt anvÀnder du nedÄt- och uppÄtpilen om du vill markera en ikon pÄ den vertikala verktygslisten. Med Home-tangenten markerar du den första ikonen pÄ en symbollist och med End-tangenten den sista.

Tryck pÄ Retur om du vill köra den markerade ikonen. Om den markerade ikonen normalt förutsÀtter en kontinuerlig musaktivitet, t.ex. infoga en rektangel, Àr det inte tillrÀckligt att trycka pÄ Retur. I sÄ fall trycker du pÄ +Retur.

Om en symbollist Àr lÀngre Àn vad som fÄr plats pÄ skÀrmen visas en ikon i den högra eller nedre kanten. Markera symbollisten och tryck pÄ PageUp eller PageUp om du vill visa de resterande ikonerna.

Speciella ledtrÄdar för verktygsrader

Öppna den markerade verktygsraden genom att trycka pĂ„ högerpil eller nedpil. Detta motsvarar en musklickning. PĂ„ verktygsraden anvĂ€nder du högerpil och vĂ€nsterpil. Med Home- och End-tangenterna markerar du den första respektive sista ikonen pĂ„ verktygsraden.

StÀng verktygsraden med Esc. Det gÄr inte att flytta verktygsraden utan mus.

Markera i en kombinationsruta

Kombinationsruta

Markera kombinationsrutan. Tryck pÄ Retur.

AnvÀnd nedÄtpil eller PageDown om du vill rulla nedÄt bland posterna i kombinationsrutan, eller PageUp om du vill rulla uppÄt. Med Home-tangenten flyttar du till den första posten, och med End-tangenten till den sista.

Tryck pÄ Retur om du vill köra den markerade posten.

Markera i tabeller

I mÄnga fönster, dialogrutor och i tabellkontrollfÀlt finns det tabeller att markera data i, t.ex. i den högra delen av DatakÀllvyn. Du anvÀnder följande tangenter om du vill göra markeringar i de hÀr tabellerna:

Storlek ch placering av fönster och dialogrutor.

 1. Tryck först pÄ +mellanslag.

  En systemmeny med menyposter som t.ex. Flytta, Ändra storlek och StĂ€ng öppnas.

 2. VÀlj ett kommando (nedÄtpil, sedan Retur).

 3. Du kan nu anvÀnda piltangenterna om du vill flytta eller Àndra storlek pÄ dialogrutan eller fönstret.

 4. Tryck pÄ Retur om du vill acceptera Àndringen. Tryck pÄ Esc om du vill avbryta Àndringarna.

Förankra och lossa fönster och symbollister

 1. Tryck pÄ F6 tills fönstret eller symbollisten Àr markerad.

 2. Tryck pÄ +Skift+F10.

Markera objekt

Tryck pÄ Skift+F4 om du vill markera det första objektet i det aktuella dokumentet. NÀr ett objekt Àr markerat trycker du pÄ Tabb för att markera nÀsta objekt eller pÄ Esc för att ÄtergÄ till texten.

Redigera objekt

Du kan aktivera ett markerat OLE-objekt med Retur-tangenten.

Redigera objektens placering och storlek

Redigera objektens förankringar

Du kan flytta förankringen för ett objekt med piltangenterna. Aktivera handtagsredigeringslÀge och markera förankringen. Beroende pÄ vad det Àr för typ av förankring kan du sedan flytta den i olika riktningar.

 1. Markera objektet.

 2. Aktivera handtagsredigeringslÀget genom att trycka pÄ +Tab.

 3. Det övre vÀnstra handtaget börjar blinka. Tryck pÄ +Tabb flera gÄnger tills inget handtag blinkar. Detta betyder att objektets förankring Àr aktiverad.

 4. Flytta förankringen med piltangenterna. Objektet följer förankringen som det ska.

Du kan Àndra föankringen för det markerade objektet i t.ex. snabbmenyn.

Kontrollera delningslinjer

Du kan dela dokument i LibreOffice Calc, LibreOffice Draw och LibreOffice Impress horisontellt och vertikalt till olika vyer. I varje vy kan olika delar av dokumentet visas. Genom att anvÀnda musen kan du dra en delningslinje frÄn rullningslisten och in i dokumentet.

Kontrollera datakÀllvyn

+ Shift + F4 opens and closes the data source view.

F6: vÀxlar mellan dokument och symbollister.

+ (plustangenten): utökar den markerade posten i explorer för datakÀllan.

- (minustangenten): döljer den markerade posten i explorer för datakÀllan.

+Skift+E: vÀxlar mellan explorer för datakÀllan och tabellen.

Kortkommandon i fönstret Sökningsutkast

F6: vÀxlar mellan objektlist, tabellvy och markeringsomrÄde.

+UppÄtpil eller +nedÄtpil: flyttar kanten mellan tabellvy och markeringsomrÄde uppÄt eller nedÄt.

Tangenter i tabellvy (övre omrÄdet i sökningsutkast) och i fönstret Relationer

+Piltangent: flyttar den markerade tabellen i pilens riktning.

+Skift+Piltangent: Àndrar storlek pÄ den markerade tabellen i tabellvy.

Del: tar bort den markerade tabellen eller anslutningen frÄn tabellvyn.

Tab: vÀxlar mellan tabeller och anslutningar i tabellvyn.

Retur: nÀr en anslutning Àr markerad öppnar du dialogrutan Egenskaper för anslutningen med Retur-tangenten.

Retur: nÀr en tabell Àr markerad matar du med Returtangenten in det första datafÀltet i listrutan till markeringsomrÄdet.

Tangenter i markeringsomrÄdet (nedre delen av sökningsutkast)

+VÀnsterpil eller högerpil: Flyttar den markerade kolumnen till vÀnster eller höger.

Tangenter i fönstret Tabellutkast

F6: vÀxlar mellan verktygsrad, kolumnvy och egenskapsomrÄde.

Kontrollera Bildkarteredigeraren

Kontrollera hjÀlpen

Om du vill se utökade tips för det markerade kommandot, ikonen eller kontrollen, trycker du pÄ Skift + F1.

Navigera genom huvudhjÀlpsidorna

Kontrollera dialogrutan Textimport (CSV-filimport)

Linjal

Förhandsgranskning

Kontrollera infogningen - Dialogrutan Specialtecken

AllmÀnna kortkommandon i LibreOffice

TillgÀnglighet i LibreOffice

Please support us!