Integrera nya UNO-komponenter

Programmerare kan skriva och integrera egna UNO-komponenter (Universal Network Objects) i LibreOffice. De nya komponenterna kan läggas till i menyer och symbollister i LibreOffice. De kallas för "tillägg".

Integreringen av nya komponenter stöds av en del verktyg och tjänster. Mer information finns i LibreOffice Developer's Guide. De tre viktigaste stegen är som följer:

  1. Registrera de nya komponenterna i LibreOffice. Detta gör du med hjälp av verktyget unopkg, som finns i {installationssökväg}program.

  2. Integrera de nya komponenterna som tjänster. Använd tjänsterna ProtocolHandler och JobDispatch. Mer information finns i LibreOffice Developer's Guide.

  3. Ändra användargränssnittet (menyer och symbollister). Detta kan göras nästan automatiskt genom att du skriver en XML-textfil som beskriver ändringarna. Mer information finns i LibreOffice Developer's Guide.

Med tilläggen kan du utöka funktionaliteten för LibreOffice. Tillägg har inget med de att göra som ger LibreOffice Calc nya funktioner.

Stötta oss!