Redigera grafiska objekt

Välj Visa - Verktygsrader - Teckning när du vill öppna verktygsraden Teckning, om den inte redan är öppen.

Ritobjekt kan du redigera och ändra senare. Ritobjekt som skapas på det här sättet är vektorgrafik som du kan skala fritt utan att det påverkar kvaliteten.

Om du vill skapa en rektangel klickar du på rektangelikonen och flyttar markören till den plats i dokumentet där du vill att ett av rektangelns hörnen ska vara. Tryck och håll ned musknappen medan du drar till rektangelns motsatta hörn. När du släpper musknappen infogas rektangeln i dokumentet. Den är markerad och du kan redigera dess egenskaper via snabbmenyn.

note

Om du vill återgå till normalt textläge efter att du skapat och redigerat ritobjekt, klickar du i ett område i dokumentet som inte innehåller några ritobjekt eller andra objekt. Om en ritmarkör visas avslutar du först det här läget genom att klicka på ikonen Markera.


Stötta oss!