Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Infoga bitmap

En bitmapbild kan infogas i dokument från LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw och LibreOffice Impress.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Markera filen. I rutan Filtyp kan du begränsa urvalet till vissa filtyper.

 3. Klicka i rutan Länk om du vill ha en länk till den ursprungliga filen.

  Om rutan Länk är markerad kommer bitmapbilden att laddas om varje gång dokumentet uppdateras. De redigeringssteg du gör i den lokala kopian av bilden i dokumentet utförs igen och bilden visas.

  Om rutan Länka inte är markerad arbetar du alltid med den kopia som skapades när grafikobjektet infogades.

  Om du vill bädda in grafik som först har infogats som länkar går du till Redigera – Länkar och klickar på knappen Lös upp.

 4. Klicka på Öppna för att infoga bilden.

Redigera bitmap

Ikoner i bildraden

When you select the bitmap image, the Image Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.

note

The Image Bar may look slightly different depending to the module you are using.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

Den ursprungliga bildfilen ska inte ändras av filterna. Filterna körs bara på en bild inom dokumentet.

Vissa filter öppnar en dialogruta där du kan välja t.ex. filtrets intensitet.

note

I LibreOffice Draw och LibreOffice Impress kan du lägga till text och bilder, markera objekten tillsammans med bitmappbilden och exportera samtliga markerade objekt som en ny bitmappbild.


The Image dialog

 1. Högerklicka på bilden och välj Bild från undermenyn om du vill öppna en egenskapsdialogruta.

 2. Ändra egenskaper för den utvalda bilden och klicka sedan på OK.

Spara bitmap

Om du vill spara i format som GIF, JPEG och TIFF måste du markera och exportera bitmappsbilden.

Om du vill exportera en bitmapp i Draw eller Impress:

 1. Markera bitmapbilden. Du kan även markera ytterligare objekt, t.ex. text, som ska exporteras med bilden genom att trycka på Skift-tangenten medan du markerar eller genom att öppna en markeringsram runt alla objekt.

 2. Välj Arkiv - Exportera. Dialogrutan Exportera öppnas.

  Export-kommandot lagrar bilden till filen efter filtereffekten körs. Spara som Bild-kommandot lagrar bilden utan filtereffekten. Inbygda bilder lagras alltid med filtereffekt.

 3. Välj det filformat du vill använda, t.ex. GIF eller JPEG, i fältet Filformat.

 4. Om du bara vill exportera de markerade objekten, markerar du rutan Markering.

  Om Markering inte är markerat kommer hela sidan i dokumentet att exporteras.

 5. Ange ett namn på filen och klicka på Exportera.

Om du vill exportera en bitmapp i Writer: Högerklicka på bitmappen och välj Spara grafik. Dialogrutan Grafikexport visas. Ange ett filnamn och välj en filtyp.

Stötta oss!