Öppna dokument som sparats med ett annat format

Så här gör du för att öppna ett dokument som sparats i ett annat format:

  1. Välj Arkiv - Öppna.

  2. Välj ett format i listan Filformat.

  3. Markera den filen som ska importeras och klicka på Öppna.

If you always want the file dialogs to show another format by default, choose - Load/Save - General and select that format as Default file format.

Konvertera alla dokument i en mapp

Öppna guiden där du får hjälp att kopiera och konvertera alla dokument från Microsoft Word, Microsoft Excel och Microsoft PowerPoint till OpenDocument-format. Du kan markera en källkatalog och en målkatalog, ange om det är dokument och/eller mallar som ska konverteras med mera.

Stötta oss!