Lägga till klickbara stödpunkter i bilder

Med en bildkarta kan du koppla hyperlänkar till specifika områden, så kallade stödpunkter, i en bild i dokumentet. En bildkarta är en grupp med en eller fler stödpunkter.

Du kan rita tre typer av aktiva ytor (hot spots): rektanglar, ellipser och polygoner. När du klickar på en aktiv yta öppnas URL:en i det webbläsarfönster eller den ram som du anger. Du kan också ange den text som ska visas när musen befinner sig över en aktiv yta.

Så här lägger du till en klickbar stödpunkt i en bild

  1. Placera markören där du vill ha en bildkarta i dokumentet.

  2. Välj Infoga - Bild - Från fil, markera och infoga en bitmappsbild.

  3. With the image selected, choose Tools - ImageMap to open the ImageMap Editor, which displays the selected image and contains the hotspot editing tools.

  4. Med hjälp av ikonerna i Bildkarteredigeraren ritar du en stödpunktsform, t.ex. en rektangel, över bilden i bakgrunden.

    Du ser en utökad hjälptext om funktionerna för respektive ikon när du aktiverar Aktiv hjälp på fliken – LibreOffice – Allmänt.

  5. Skriv den adress-URL som ska visas i webbläsaren när användaren klickar på stödpunkten.

  6. Du kan också skriva den text som ska visas som ett tips när användaren pekar med musen på stödpunkten.

  7. Klicka på Tilldela så att ändringarna tillämpas och stäng sedan Bildkarteredigeraren.

  8. Spara dokumentet i LibreOffice- eller HTML-format.

Du kan t.ex. spara bildkartan som en fil och överföra den filen till en webbserver.

ImageMap

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

There are two different types of ImageMaps. A Client Side ImageMap is evaluated on the client computer, which loaded the graphic from the Internet, while a Server Side ImageMap is evaluated on the server computer which provides the HTML page on the Internet. In server evaluation, clicking an ImageMap sends the relative coordinates of the cursor within the image to the server, and a dedicated program on the server responds. In the client evaluation, clicking a defined hotspot of the ImageMap activates the URL, as if it were a normal text link. The URL appears below the mouse pointer when passing across the ImageMap.

As ImageMaps can be used in different ways, they can be stored in different formats.

ImageMap Formats

ImageMaps are basically divided between those that are analyzed on the server (i. e. your Internet provider) and those analyzed on the web browser of the reader's computer.

Server Side ImageMaps

Server Side ImageMaps appear for the reader as a picture or frame on the page. Click on the ImageMap with the mouse, and the coordinates of the relative position are sent to the server. Aided by an extra program, the server then determines the next step to take. There are several incompatible methods to define this process, the two most common being:

LibreOffice creates ImageMaps for both methods. Select the format from the File type list in the Save As dialog in the ImageMap Editor. Separate Map Files are created which you must upload to the server. You will need to ask your provider or network administrator which type of ImageMaps are supported by the server and how to access the evaluation program.

Client Side ImageMap

The area of the picture or frame where the reader can click is indicated by the appearance of the linked URL when the mouse passes over the area. The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions. The only disadvantage of Client Side ImageMaps is that older Web browsers cannot read them; a disadvantage that will, however, resolve itself in time.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Stötta oss!