Relativa och absoluta länkar

När du inkluderar hyperlänkar måste du ta hänsyn till två faktorer: om du ska spara länken som absolut eller relativ och om filen som du länkat till finns eller inte.

Varningssymbol

I tipshjälpen till en hyperlänk och i HTML-källtextsredigeraren ser du alltid det absoluta skrivsättet eftersom LibreOffice alltid arbetar med absoluta sökvägar internt. Vad som skrivs i filen vid HTML-export ser du först när du tittar på resultatet av HTML-exporten, t.ex. genom att du laddar den skapade HTML-filen som "Text" eller öppnar den med en textredigeraren.


Redigera hyperlänkar

Stötta oss!