Infoga hyperlänk

Det finns två sätt att infoga hyperlänkar: som text eller som en knapp. I båda fallen kan den text som visas skilja sig från URL-adressen.

Placera textmarkören i dokumentet på den plats där du vill att länken ska placeras och markerar den text som du vill knyta länken till. Välj kommandot Länk från Infoga-menyn. Alternativt klickar du på ikonen Ikon länk på standardverktygsraden. Dialogen Länk visas.

Symbolen Tips

Hyperlänkar kan du även infoga genom att dra och släppa dem från Navigator. Hyperlänkarna kan hänvisa till referenser, rubriker, grafik, tabeller, objekt, förteckningar eller bokmärken.


Symbolen Tips

Om du vill infoga en hyperlänk som hänvisar till Tabell 1 drar du posten Tabell 1 från Navigator till texten. Du måste ha valt draläget Infoga som hyperlänk i Navigator.


Stötta oss!