Redigera hyperlänkar

När du håller ner och klickar på en hyperlänk i ett Writer-dokument öppnar webbläsaren den begärda webbadressen. Använder du inte en mus kan du placera markören i hyperlänken och öppna snabbmenyn med Skift+F10, och sedan välja Öppna hyperlänk.

Changing the text of a hyperlink

tip

I Writer-dokument kan du klicka var som helst i en hyperlänk och redigera den synliga texten.


If you leave the hyperlink by positioning the cursor elsewhere, only the visible text changes.

Om du lämnar en hyperlänk genom att göra ett blanksteg direkt efter det sista tecknet kommer AutoCorrect - om det är aktiverat - ändra mål-URL till att bli samma som synlig text.

tip

I alla dokumenttyper kan du öppna dialogrutan Hyperlänk om du vill redigera en hyperlänk. Placera först markören i hyperlänken eller precis framför hyperlänken. Klicka sedan på ikonen Hyperlänk i Standardraden.


Changing the URL of a hyperlink

Changing the attribute of all hyperlinks

  1. Open the Styles window.

  2. Klicka på ikonen Teckenformat.

  3. Right-click the “Internet Link” or “Visited Internet Link” character style, and choose Edit Style.

  4. Markera nya attribut i dialogrutan och klicka på OK.

Editing a hyperlink button

Hyperlink buttons must be edited in Form design mode.

  1. Select menu View - Toolbars and enable the Form Controls toolbar, click on the Design Mode icon and click on the button. The button handles shows.

  2. Open context menu and select Control Properties.

  3. Edit the property in the control dialog box.

Stötta oss!