Arbeta med grupper

Du kan kombinera flera olika grafiska objekt i en grupp så att du kan använda dem som ett enskilt objekt.

Du kan flytta, omvandla, ändra storlek, förvränga eller konvertera alla objekt i en grupp tillsammans. Du kan gå in i gruppen när som helst och ändra på enskilda objekt.

Du kan ändra egenskaper (linjestorlek, fyllningsfärger och mer) tillsammans för alla objekt i en grupp och du kan gå in i gruppen och ändra enskilda objekt.

Grupper kan även kapslas och forma grupper inom andra grupper.

Gruppera objekt

 1. Markera de objekt som du vill gruppera tillsammans. Håll nere Skift samtidigt som du klickar på enskilda objekt.

 2. Högerklicka på valfritt markerat objekt för att öppna snabbmenyn. I Calc eller Writer hittar du kommandona i undermenyn Grupp, medan du i Impress eller Draw hittar dem som en egen post in snabbmenyn.

 3. Välj Grupp.

  Symbolen Info

  Du kan markera objekten genom att dra en markeringsram runt objektet.


Du kan exempelvis gruppera alla objekt i en företagslogotyp och flytta och ändra storlek på den som ett enda objekt.

När du har grupperat objekten och väljer en del av gruppen, väljs samtidigt hela gruppen.

Gå in i en grupp

 1. Högerklicka på valfritt objekt i gruppen. I Calc eller Writer hittar du kommandona i undermenyn Grupp, medan du i Impress eller Draw hittar dem direkt i snabbmenyn.

 2. Välj Redigera grupp.

 3. Nu kan du välja och redigera ett enskilt i gruppen.

Du kan lägga till eller ta bort objekt till och från grupper i detta läge.

Objekten som inte är en del av gruppen visas i dämpade färger.

Avsluta en grupp

 1. Högerklicka på valfritt objekt i gruppen. I Calc eller Writer hittar du kommandona i undermenyn Grupp, medan du i Impress eller Draw hittar dem direkt i snabbmenyn.

 2. Välj Lämna gruppering.

Om du vill avsluta en grupp i Draw eller Impress, kan du även dubbelklicka var som helst utanför gruppen.

Ta bort en gruppering

 1. Högerklicka på valfritt objekt i gruppen. I Calc eller Writer hittar du kommandona i undermenyn Grupp, medan du i Impress eller Draw hittar dem direkt i snabbmenyn.

 2. Välj Upphäv gruppering.

Nu kan du välja och redigera alla objekt som enskilda objekt.

Stötta oss!