Lägga till en kommandoknapp i ett dokument

Du kan använda verktygsraden Formulärkontroller när du vill lägga till kryssrutor, knappar, tabeller med dataposter och andra kontroller i ett dokument.

Lägga till en knapp i ett dokument

 1. Välj Visa - Verktygsrader - Formulärkontroller.

 2. Push Button Icon

  Klicka på ikonen Kommandoknapp på verktygsraden Formulärkontroller.

  Muspekaren ändras till en hårkorssymbol.

 3. Rita knappen genom att dra med musknappen i dokumentet.

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. Ange egenskaper för knappen.

 6. Du ändrar knappens etikett genom att klicka på fliken Allmänt och sedan redigera texten i rutan Etikett.

 7. Om du vill koppla ett makro till knappen klickar du på fliken Händelser och sedan på knappen ... bredvid den knappaktivitet som ska köra makrot. Leta reda på det makro som du vill använda i dialogrutan Tilldela makro och klicka på OK.

 8. Stäng dialogrutan Egenskaper.

 9. Utöver egenskaperna för de markerade kontrollerna kan du också styra egenskaperna för formuläret som kontrollen hör till. Klicka på ikonen Formuläregenskaper på verktygsraden Formulärfunktioner.

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. Dialogrutan Formuläregenskaper öppnas.

 12. Ange egenskaper för formuläret och stäng sedan dialogrutan.

Stötta oss!