Fontwork för grafiska textbilder

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Skapa ett Fontwork-objekt

 1. Om du inte kan se verktygsraden Ritverktyg eller verktygsraden Fontwork väljer du Visa - Verktygsrader och aktiverar verktygsraden.

 2. Gå till verktygsraden Ritverktyg eller verktygsraden Fontwork och klicka på ikonen Fontwork-galleri.Ikon

 3. Markera en Fontwork-formatmall i dialogrutan Fontwork-galleri och klicka på OK.

  Fontwork-objektet infogas i dokumentet. Fontwork-objekt är anpassade figurer. Du kan använda verktygsraden 3D-inställningar för att växla vy när som helst från 2D till 3D och tillbaka igen.

 4. Dubbelklicka på objektet om du vill byta till redigeringsläge.

 5. Ersätt den förvalda Fontwork-texten med din egen text.

 6. Tryck på Esc om du vill avsluta redigeringsläget.

Redigera ett Fontwork-objekt

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  Verktygsraden Fontwork visas. Om verktygsraden Fontwork inte visas väljer du Visa - Verktygsrader - Fontwork.

 2. Klicka på en ikon på verktygsraden Fontwork.

  Följande ikoner är tillgängliga:

Redigera fler Fontwork-attribut

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. Välj egenskaperna på verktygsraden Egenskaper för ritobjekt. Du kan ändra linjebredd, linjens färg, fyllningsfärg, fyllningsformat med mera.

Stötta oss!