Söka efter attribut

Det går att söka efter attribut i textdokument via dialogrutan Sök och ersätt.

Du kan söka efter textattribut som tillämpas antingen med direkt formatering eller med formatmallar. Om du t.ex. söker efter attributet Teckensnitt genomsöks alla förekomster av text som inte använder standardteckensnittet. All text som har ett direkt kodat teckensnittsattribut, och all text där teckensnittsattribut växlas med en formatmall, hittas.

tip

Om du vill söka efter text med ett visst teckensnitt utifrån namnet klickar du på knappen Format i dialogrutan Sök och ersätt i LibreOffice Writer.


note

After you select the attributes that you want to search for, the Paragraph Styles box in the Other options area of the LibreOffice Writer Find & Replace dialog changes to Including Styles.


note

Om du vill söka efter text som attributen har angetts med direkt formatering och formatmallar i, markerar du rutan Inklusive mallar.


note

The search criteria for attributes are listed below the Find box.


Så här söker du efter alla teckensnittsändringar:

  1. Välj Redigera - Sök och ersätt.

  2. Clear the Find text box if necessary.

  3. Klicka på Attribut.

  4. Markera kryssrutan Teckensnitt i dialogrutan Attribut och klicka på OK.

    In the Find & Replace dialog, you now can read "Font" below the Find text box.

  5. Klicka på Sök.

Alla ställen där en teckensnittsändring gjorts, antingen direkt eller med hjälp av en formatmall, hittas.

Så här återställer du läget för Sök och ersätt

Om du vill sluta söka efter aktuella attribut återställer du dialogrutan Sök och ersätt till normalt läge.

Dialogrutan Sök och ersätt

Stötta oss!