Sända fax och konfigurera LibreOffice för faxning

Om du vill skicka ett fax direkt från LibreOffice behöver du ett faxmodem och en faxdrivrutin, som tillåter program att använda faxmodemet som en skrivare.

Skicka ett fax med dialogrutan Skriv ut

 1. Öppna dialogrutan Skriv ut genom att välja Arkiv - Skriv ut och markera faxdrivrutinen i listrutan Namn.

 2. Om du klickar på OK öppnas en dialogruta för faxdrivrutinen där du kan ange mottagaren.

Konfigurera LibreOffice, en fax-ikon

Du kan konfigurera LibreOffice så att du via en enkelklickning på en ikon automatiskt skickar det aktuella dokumentet som ett fax-meddelande:

 1. Välj - LibreOffice Writer - Skriv ut.

 2. Välj faxdrivrutin i kombinationsfältet Fax och stäng dialogrutan med OK.

 3. Klicka på pilikonen i slutet av standardraden. Välj Anpassa på menyn.

  Fliksidan Verktygsrader i dialogrutan Anpassa visas.

 4. Klicka på Lägg till kommandon.

 5. Markera kategorin "Dokument" och markera kommandot "Skicka standardfax".

 6. Klicka på Lägg till och sedan på Stäng.

 7. Klicka på nedpilen på fliksidan Verktygsrader och placera den nya ikonen där du vill ha den. Klicka på OK.

  Standardraden har nu fått en ny ikon så att du kan skicka det aktuella dokumentet som ett fax.

Lägga till knappar på verktygsrader

Stötta oss!