Kopiera tabellområde till textdokument

  1. Öppna textdokumentet och kalkylbladet.

  2. Markera det tabellområde som du vill kopiera.

  3. Peka i det markerade området, tryck på musknappen och håll ner den, vänta ett ögonblick och dra sedan området till textdokumentet.

  4. Släpp musknappen så snart textmarkören antyder platsen där du vill infoga tabellområdet. Tabellområdet infogas som OLE-objekt.

  5. Du kan när som helst markera och redigera OLE-objektet.

  6. Om du vill redigera OLE-objektet räcker det att dubbelklicka på det.

    Alternatively, select the object and choose Edit - OLE Object - Edit or choose Edit from the context menu. You edit the object in its own frame within the text document, but you see the icons and menu commands needed for spreadsheets.

  7. Du öppnar OLE-objektets källdokument med kommandot Öppna.

Stötta oss!