Kopiera grafik mellan dokument

Du kan kopiera grafik från ett dokument till ett annat med dra-och-släpp. Om du tänker publicera dokumentet bör du tänka på att iaktta copyright-lagarna och erhålla tillstånd från författarna.

  1. Öppna dokumentet där du vill infoga grafikobjektet.

  2. Öppna dokumentet som du vill kopiera grafikobjektet från.

  3. Om du trycker ned -tangenten samtidigt som du klickar på grafiken markerar du den utan att aktivera eventuella hyperlänkar.

  4. Håll ner musknappen och vänta ett ögonblick medan grafikobjektet kopieras till urklippet.

  5. Drag the graphic into the other document.

  6. Släpp musknappen så snart den gråa textmarkören antyder önskad plats för infogning av grafikobjektet. En kopia av grafikobjektet infogas.

  7. Om grafikobjektet är kopplat till en hyperlänk infogas hyperlänken i stället för grafikobjektet.

Stötta oss!